ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
1. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง
2. บ้านหัวโนนตาล ตำบลโนนตาล
3. บ้านโนนม่วง ตำบลโนนม่วง
4. บ้านอีเม้ง ตำบล อีเม้ง
5. บ้านหนองบอน ตำบลหนองแก้ว
6. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว
16/01/2564 08:00
16/02/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด