ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเขว้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง และติตตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงเพื่อรองรับการติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม บริเวณบ้านคลองเขว้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองเขว้า ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
27/08/2563 09:00
27/08/2563 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ