ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าปุ๊ (ซอยโรงโม่เก่า)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน และเปลี่ยนขนาดสายแรงต่ำ ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านป่าปุ๊ (ซอยโรงโม่เก่า) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
31/07/2564 08:30
31/07/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053-695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน