ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ปั๊ม ปตท. ถึง ปากทางแยกหมู่ 4 นาดีแนวถนนพระรามที่ 2 ขาเข้า กทม. [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ก่อสร้างระบบ 115 kV และปรับปรุงระบบ 22 kV)
26/09/2562 00:00
26/09/2562 06:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด