ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแถวทางเลี่ยงเมือง อ.ศรีมหาโพธิ
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่องานก่อสร้างขยายถนน
05/02/2564 08:00
05/02/2564 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน