ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าวัดโบสถ์-สะพานคลองขุด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานพาดสายแรงสูง
28/01/2561 09:00
28/01/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์