ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 ถึง ปากซอย บริษัท อภิทุน จำกัด [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ระบบจำหน่าย 22 kV บริเวณหน้า บริษัท หนั่นหวอยุ่น จำกัด
20/09/2563 08:00
20/09/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด