ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากซอยประชุมมิตร 6,8 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนหม้อแปลง ในวันพุธที่ 13 ต.ค.64 เวลา 13.00- 15.00 น.บริเวณปากซอยประชุมมิตร 6,8 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
13/10/2564 13:00
13/10/2564 15:00
กฟอ.บ้านฉาง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด