ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำจำ ซ.6
ดับไฟ ซอย 6 บ้านน้ำจำ ปลดดรอฟชั่วคราว ท้ายซอย 6 ถึง บริษัทนิ่มซีเส็งสาขาแม่สาย
11/06/2564 09:00
11/06/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด