ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เทพประสิทธิ์ซอย8 ตั้งแต่ PYT4S-06 (ดำแดง) ถึง P.C.Clamp กรมที่ดิน
เปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC
29/08/2562 09:00
29/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด