ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนท่าแพ หน้าพุทธสถานเชียงใหม่
ดับไฟเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดิน
06/12/2564 09:00
06/12/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่
053-241816 , 053-241226
ธีรพงศ์ ถาริพล
ลำดับดาวน์โหลด
1ลักษณะการปฏิบัติงาน