ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสภ.ทุ่งฝาย-บ้านวังเงิน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายแนวเสาไฟ
11/05/2565 09:00
11/05/2565 16:30
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์