ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงรับจำนำ ธนาคารออมสิน ปั้มน้ำมันพีที ถึงซอยหลังร้านกิมกี่
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณหน้าโรงรับจำนำ ธนาคารออมสิน ปั้มน้ำมันพีที ถึงซอยหลังร้านกิมกี่ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าเเรงต่ำ
07/09/2562 08:30
07/09/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด