ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกวงเวียนช้าง – บ้านสันป่าตองใต้ (ทางไปบ้านศาลา) ม.1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพื่อขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณแยกวงเวียนช้าง – บ้านสันป่าตองใต้ (ทางไปบ้านศาลา) ม.1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
29/05/2564 08:00
29/05/2564 12:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด