ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โครงการเอกวาลัย แถวสี่แยกพวงมาลัย
การไฟฟ้าส่วน๓ูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบหม้อแปลง บริเวณ โครงการเอกวาลัย แถวสี่แยกพวงมาลัย
10/02/2563 09:00
10/02/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
081-879-5478
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 10 ก.พ. 63