ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัวศาลา ม.4-บ้านอ่างหนองแหน ม.5 บ้านใหม่หนองแหน ม.7 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา
บ้านหนองบัวศาลา ม.4-บ้านอ่างหนองแหน ม.5 บ้านใหม่หนองแหน ม.7 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวัน อาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00-17.00น.
14/11/2564 07:00
14/11/2564 17:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด