ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
คลองบางโพธิ์ฝั่งไทยถึงข้างมหาวิทยาลัยชินวัตร
เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูงและบำรุงรักษาหม้อแปลง(ดับไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะรายด้วย)
27/11/2563 09:00
27/11/2563 16:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
วิทยา ทรงพินิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ27/11/63