ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านธาตุพัฒนาถึงบ้านโป่งปั้มแก๊ส
เชื่อมดีดีอี คืนสภาพ ฟีดเดอร์ 1 ติดตั้ง คอนบัลอามร์ใต้ไลน์ 115 เควี
04/06/2563 10:00
04/06/2563 15:00
กฟอ.เชียงคาน
0803381637
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด