ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาลาดควาย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเพิ่มมากขึ้น บริเวณบ้านนาลาดควาย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
27/03/2563 08:30
27/03/2563 16:30
กฟจ.หนองบัวลำภู
042312712
วิวัฒน์ บัวขาว
ลำดับดาวน์โหลด