ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ม.7 ม.6 โพธิ์สาวหาญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
27/03/2563 08:00
27/03/2563 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424,036381109
นิติภูมิ รอดประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 27/03/63