ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.บัวใหญ่ ถนน202(ฝั่งซ้ายไปชัยภูมิ) จากแยกโรงฆ่าสัตว์ - แยก ปตท.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ ถนน202(ฝั่งซ้ายไปชัยภูมิ) จากแยกโรงฆ่าสัตว์ - แยก ปตท.บัวใหญ่
13/02/2561 08:00
13/02/2561 17:00
กฟอ.บัวใหญ่
044-461683
เทพยุทธ พันธ์พรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ