ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 เยื้องศรีไทยอาหารสัตว์ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนสายใหม่
28/01/2563 08:00
28/01/2563 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด