ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เชิงสะพานฝั่งกำแพงเพชร ถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง ต้นโพธิ์
ดับไฟย้ายสายแรงสูงลงใต้ดิน และถอนเสา 14 ม. บริเวณตั้งแต่ เชิงสะพานฝั่งกำแพงเพชร ถึงบริเวณสี่แยกไฟแดง ต้นโพธิ์ ยกเว้นฝั่ง ธนาคารกรุงไทย ถึง ร้านนรินกลการ
06/09/2562 09:00
06/09/2562 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711 , 1129
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด