ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่พัฒนา
พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 185 ต.มม. ระยะทาง 0.112 กม.
พื่นที่ได้รับผลกระทบ
- บ้านใหม่พัฒนา ซอย 1-2
- ซอยห้องเย็นบ้านใหม่พัฒนา ก่อนถึงวัดหนองมะกัง
14/06/2564 09:00
14/06/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ปิยณัฐ นันทชัยวงค์
ลำดับดาวน์โหลด