ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางน้ำปลีก ถึง โรงสูบน้ำน้ำปลีก2 ดอนปู่ตา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง
27/08/2564 09:00
27/08/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด