ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดเกาะโตนด หมู่5 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ดำเนินการปรับปรุงปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
18/01/2562 08:30
18/01/2562 17:00
กฟจ.จันทบุรี
039-311109,039-302184
นันทวิทย์ คงรอด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ