ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงพยาบาลอินทร์บุรี ถึง ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อต่อสายแรงสูง งานซ่อมแซมภัยธรรมชาติ ม.1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
15/05/2563 09:00
15/05/2563 14:00
กฟอ.อินทร์บุรี
0899004224
กฤษณะชัย น้อยนาม
ลำดับดาวน์โหลด