ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 10.00 นาฬิกา เพื่อแก้ไขซ่อมแซมหม้อแปลง
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
20/04/2565 09:00
20/04/2565 10:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด