ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านเจ๊กิจอาหารป่า ถึง หน้าวัดหนองพังพวย
ย้ายโหลดดับไฟจากหน้าร้านเจ๊กิจอาหารป่า ถึง หน้าวัดหนองพังพวย
15/10/2562 07:00
15/10/2562 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด