ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าบริษัทภูเก็ตมิตรไมตรี ถนนเทพกระษัตรี ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าบริษัทภูเก็ตมิตรไมตรี ถนนเทพกระษัตรี ม.7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement at In front of Mitrmitree Machinery Rental (Thepkrasattri Road) On Thursday, 15 July 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
15/07/2564 09:00
15/07/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ศักดิ์ดา ชาติวังศากุล