ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชยางกรู(บายพาสนครพนม-ธาตุพนม) หมู่บ้านพิมพากร,บริษัทไทยประกันชีวิต,หจก.นครพนมแทรกเตอร์
PEA.นครพนม จะทำการปักเสา 115 เควี สถานีไฟฟ้านครพนม1-สถานีไฟฟ้านครพนม2 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
15/10/2562 08:00
15/10/2562 17:00
กฟจ.นครพนม
0656250956
พิเชษฐ์ ภูโอบ
ลำดับดาวน์โหลด