ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดลำนารายณ์, ซอยบ่อหิน, บ้านพักแขวงฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตลาดลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ตลาดลำนารายณ์ ซอยบ่อหิน บ้านพักข้าราชการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
11/03/2563 08:00
11/03/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ