ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร่องริว บ้านทุ่งเฉลิมพระเกียรติ บ้านทุ่งโห้ง บ้านห้วยผึ้ง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง 22 เควี ขยายถนนกรมทางหลวง
24/05/2565 08:30
24/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด