ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ริมใต้(บางส่วน) , รร.ริมใต้ , บ.ศรีบุญเรือง , บ.นภาภัณฑ์ , กปภ.แม่ริม
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ สามแยกศรีบุญเรือง เนื่องจากมีการขยายถนน
27/05/2564 09:00
27/05/2564 16:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
พัฒนศักดิ์ ทิพย์รัตน์
ลำดับดาวน์โหลด