ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 319 (ระเบียงนา) ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
งานดับไฟปักเสา พาดสายไฟ บริเวณทางรถไฟทางหลวงหมายเลข 319 (ระเบียงนา) ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ฝั่งร้านระเบียงนา(3 วัน วันที่ 4,6,8 ก.ย.2562 เวลา 07.30-18.00 น.)
04/09/2562 07:30
04/09/2562 18:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด