ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านลานสะเดา หมู่ที่ 1 ,บ้านจันมณี หมู่ที่ 9 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
บริเวณบ้านลานสะเดา หมู่ที่ 1 ,บ้านจันมณี หมู่ที่ 9 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.
17/02/2564 09:00
17/02/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
05-5761-399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด