ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กศน.เนินหอม - สี่แยกเนินสูง ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี
ดับไฟตัดต้นไม้ในระบบจำหน่าย 22 kV วันที่ 27 พ.ย 2564
27/11/2564 08:30
27/11/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด