ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 12 บ้านหนองจิก ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงเปลี่ยนสายระบบแรงสูง
11/06/2564 08:00
11/06/2564 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด