ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนสายทางหลวงชนบท 3041 (แยกหนองแซงข้างโรงนมเมจิ ตั้งแต่ กม.1 - กม.6) และบางส่วนของ ทช.สาย 3021, 3314 ซึ่งตัดกับ ทช.3041
เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ, โย้เสาไฟเอนเอียง, ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน-ตัดตอน, เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด และตัดต้นไม้ใกล้แนวสาไฟ
22/04/2561 09:00
22/04/2561 17:00
กฟจ.สระบุรี
036-211139, 211023, 211900 FAX.036-222137
ชัยยศ นิยมไทย