ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกดงบังถึงโรงพยาบาลบ้านแพง
ปักเสาและเปลี่ยนสาย
24/05/2564 09:00
02/06/2564 16:00
กฟอ.บ้านแพง
0968088275
นรพัฒน์ สุทาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ