ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านจิก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนขนาดสายจาก 50ACSRเป็น ขนาด185A
24/04/2563 09:00
24/04/2563 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด