ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังนิคมตะวันออก
ดับไฟพาดสายระบบ 115KV
24/02/2562 08:00
24/02/2562 17:00
กฟภ.มาบตาพุด
0619359545
ประเสริฐ มะเสนะ
ลำดับดาวน์โหลด