ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงคีรีนคร ซอย10
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงคีรีนคร ซอย10
08/05/2562 09:30
08/05/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด