ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย อบต.ศาลายา
แก้ไขสายแรงสูงหย่อนยานและยกระดับสายแรงสูงบริเวณหน้า อบต.ศาลายา
12/07/2563 09:00
12/07/2563 17:00
กฟอ.พุทธมณฑล
0830197890
พลกฤต บรรยวัสถ์