ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดบางตะคอย ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สับเปลี่ยนมิเตอร์แบ่งแดน ระหว่าง การไฟฟ้าที่ชำรุด
24/04/2565 08:00
24/04/2565 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด