ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพญาผาบ ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง
ทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง เวลา 08.00-12.00 น. โดยประมาณ
17/01/2565 08:00
17/01/2565 12:00
กฟจ.ลำพูน
0806765914
พลวัฒน์ ทาระศักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1บ้านพญาผาบ