ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากทางเข้าทุ่งสีทอง [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินผู้ใช้ไฟ
26/01/2563 08:00
26/01/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด