ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ สามแยกหลักเมือง ซอย 3 ถึง (ปลายสาย)หมู่บ้านรวมน้ำใจข่วงเปา(ป่ากล้วย)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 0.165 วงจร-กม. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา )
16/05/2562 08:30
16/05/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี