ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ LOA03R-01 (บขส.หล่มสัก - ศูนย์สร้างทาง)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ไลน์ชั่วคราว ช่วง LOA03R-01(บขส.หล่มสัก - ศูนย์สร้างทาง)
07/01/2562 09:00
07/01/2562 16:30
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด