ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนบ้านหนองจูด – ดินลาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสายจากสาย 50PIC เป็น สาย50SAC
21/10/2563 09:00
21/10/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด